Total Care לוגיסטיקת בע"מ היא חברת שילוח מטענים ולוגיסטיקה בינלאומית מתן משלוח פתרונות גלובליים ושירותי שילוח מטענים. עם HQ ממוקם בהוד השרון ויחידות מבצעיות באוויר נמל תל אביב, נמל הים באשדוד ובנמל הים בחיפה שאנחנו יכולים לספק שירותי יצוא ויבוא בכל רחבי העולם עם כיסוי מלא בישראל.

 

Total Care לוגיסטיקת בע"מ היא חברת שילוח מטענים ולוגיסטיקה בינלאומית מתן משלוח פתרונות גלובליים ושירותי שילוח מטענים. עם HQ ממוקם בהוד השרון ויחידות מבצעיות באוויר נמל תל אביב, נמל הים באשדוד ובנמל הים בחיפה שאנחנו יכולים לספק שירותי יצוא ויבוא בכל רחבי העולם עם כיסוי מלא בישראל.

Total Care לוגיסטיקת בע"מ היא חברת שילוח מטענים ולוגיסטיקה בינלאומית מתן משלוח פתרונות גלובליים ושירותי שילוח מטענים. עם HQ ממוקם בהוד השרון ויחידות מבצעיות באוויר נמל תל אביב, נמל הים באשדוד ובנמל הים בחיפה שאנחנו יכולים לספק שירותי יצוא ויבוא בכל רחבי העולם עם כיסוי מלא בישראל.

Total Care לוגיסטיקת בע"מ היא חברת שילוח מטענים ולוגיסטיקה בינלאומית מתן משלוח פתרונות גלובליים ושירותי שילוח מטענים. עם HQ ממוקם בהוד השרון ויחידות מבצעיות באוויר נמל תל אביב, נמל הים באשדוד ובנמל הים בחיפה שאנחנו יכולים לספק שירותי יצוא ויבוא בכל רחבי העולם עם כיסוי מלא בישראל.

צור קשר

חברת  Total Care Logistics Ltd  הינה חברה צעירה ודינאמית, המתמחה...

אנו שמחים להודיע ​​כי TOTAL CARE Logistics LTD עברה את המבדק...